top of page
Verbindend Communiceren workshops

Workshops
Verbindend Communiceren
rond het Transgender thema

Voor mensen die trans+ of zoekende zijn, én voor de mensen rondom hen.
Deze workshop kan in jouw organisatie of vereniging gegeven worden. Contacteer ons voor meer info.

Transgender blijft voor velen een heikel onderwerp om over te praten. Binnen relaties, gezinnen, organisaties en in de media worden er soms verhitte discussies over gevoerd, soms wordt het gesprek ontweken. Eerlijke en respectvolle communicatie blijkt broodnodig.
 

In deze workshop voor transgender+ én voor cisgender personen, kun je leren hoe je meer begrip en empathie kunt opwekken, opkomen voor jezelf én anderen respecteren, veerkracht ontwikkelen tegenover afwijzende reacties, de band met anderen versterken of herstellen…

Om dit proces te ondersteunen is de workshop ook een safe space. Door deel te nemen verbind je je om mee te werken aan een groepssfeer waar ieder zich veilig en gerespecteerd kan voelen.

Wij verwelkomen in de workshop uitdrukkelijk ook partners, familie en vrienden van trans+ personen, alleen of samen. Ook dienstverleners aan trans+ personen kunnen deelnemen aan de workshops - bijvoorbeeld logopedisten, coaches, mensen in (para)medische beroepen... 

De workshops worden begeleid door 1 cisgender persoon (Carol) en 1 transgender persoon (Lena). Beiden volgen een meerjarig traject om gecertificeerd te worden als trainer in Geweldloze Communicatie door het CNVC.

Deelnameprijs voor deze tweedaagse workshop (2x 6,5 uren) als open aanbod:

€ 50,- voor particulieren, €100,- voor professionals (werknemers of zelfstandigen).

Heb je je last van drempelvrees? Neem dan gerust contact met ons op via de chat (rechtsonder) of via info@genderkring.com, samen maken we dan die drempel lager.

Zelfwerkzaamheid: voor ons en door ons
Veiligheid - safe space
Empowerment - Brave Space
Verbinding van mens tot mens
Wat deelnemers aan de eerste workshop zeiden:
“Ik voelde mij gehoord en gezien tijdens de workshop. Vaak voel ik mij niet op mijn gemak in een groep...  Dat was nu niet.  Carol had oog voor alle deelnemers. Een levend voorbeeld van de inhoud van de workshop!"

Wat is Verbindende Communicatie?

Verbindende Communicatie werd ontwikkeld door Dr. Marshall Rosenberg in de jaren zestig van vorige eeuw. Vandaag wordt het wereldwijd toegepast in uiteenlopende domeinen zoals in bestuur en management, onderwijs, interpersoonlijke relaties, conflictoplossing, activisme, spiritualiteit, sociale verandering...  Het Center for Non-Violent Communication ondersteunt een internationaal netwerk van gecertificeerde trainers om de kwaliteit te waarborgen.

Het is een vorm van communiceren die leidt tot gehoord worden en die gelijkwaardigheid en eigenwaarde voedt.

Het is een alternatief voor het ‘goed/slecht’ en juist/fout’ denken, dat ruzie en afstand tussen mensen bevordert.
In plaats daarvan stelt Verbindende Communicatie voor om uit te gaan wat we gemeenschappelijk hebben en ons kan verbinden: onze menselijke behoeften. Dat kan door de vraag te beantwoorden: “wat heb ik nodig? En wat heb jij nodig?

Verbinding creëren

 

Onze gevoelens helpen ons om die vraag te beantwoorden. Eens we de antwoorden weten, is het meestal niet zo moeilijk om tot een oplossing te komen waarmee iedereen tevreden kan zijn.

De tekening hiernaast laat het verschil zien tussen oordelende 'goed/slecht'-taal (boven), en taal gebaseerd op menselijke behoeften (onder).

 

Voel jij een verschil aan tussen de twee?
Welk?

Verbindende Communicatie wordt vaak beschreven als een model in vier stappen:


1. Waarneming: wat gebeurt er nu werkelijk, welke feiten kan ik beschrijven, zonder te oordelen of te interpreteren?
2. Gevoelens: welke gevoelens roept de waarneming op, bijvoorbeeld boosheid, plezier, verdriet, verveling…
3. Behoefte: welke behoeften zijn er wel of niet vervuld, naar aanleiding van wat ik waarneem? Bijvoorbeeld de behoefte aan duidelijkheid, of begrip, of veiligheid... 
4. Verzoek: welk concreet, realistisch verzoek kan ik doen om voor meer vervulling van deze behoeften te zorgen? Hierbij gebruiken we uiteraard geen goed/fout taal, maar wel taal die onze gevoelens en behoeften uitdrukt.

Zelfs wanneer er een 'neen' volgt op het verzoek, kan je nagaan welke behoefte aan de basis daarvan ligt, en kun je een opnieuw de vier stappen doorlopen. Gaandeweg komt je tot steeds meer verbinding...

In de workshop leer je op een eenvoudige, speelse manier hoe je dit in de praktijk kan brengen.

Zelfwerkzaamheid
Empowerment
Veiligheid
Verbinding
bottom of page