top of page

Inschrijven: online presentatie 'Dit is GenderKring'

Dank je om in te schrijven.

Online presentatie: dit is GenderKring

Op woensdag 24 april, van 16u tot 17u.

Door Lena Verhaegen, coördinator, en Diane Van Loo, bestuurder.

Een nieuwe speler op het terrein: GenderKring

Voor transgender en non-binaire personen is de steun van hun sociale omgeving cruciaal, zoals blijkt uit het onderzoek uit 2017 ‘Leven als transgender persoon in België’ door Motmans, Wyverkens en Defreyne. Het bevorderen van deze steun is de missie van GenderKring vzw.

 

GenderKring organiseert open praatavonden voor trans+ personen én voor de mensen rondom hen. Deze avonden vinden maandelijks plaats in Antwerpen, Gent, en online, en worden professioneel begeleid, met veel aandacht voor veiligheid.

Via de toepassing van Verbindende Communicatie creëren zij meer wederzijds begrip bij de deelnemers. Sinds 2024 wordt GenderKring vzw door de Vlaamse overheid gesteund als sociaal-cultureel laboratoriumproject.

Wat maakt GenderKring uniek?

GenderKring is vernieuwend door twee elementen:


1) De doelgroep: zowel transgender personen als de leden van hun gezin of naaste vrienden, kunnen, apart of samen, deelnemen aan de bijeenkomsten. Dit in tegenstelling tot de meeste sociaal-culturele werkingen die zich richten tot uitsluitend trans personen, uitsluitend ouders, uitsluitend partners, enz.


2) De methodiek: het aanmoedigen van empathie bij alle betrokkenen versterkt de zo belangrijke verbinding tussen trans+ personen en de mensen rondom hen.

De presentatie eindigt met een uitnodiging tot samenwerking. Daarna is er gelegenheid tot uitwisseling en vragen stellen.

bottom of page